Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sokak No:7 Çelik İş Merkezi C Blok Kat:5 Daire:19/20 Şişli- İSTANBUL

Türkiye'de Sadece Sağlık
Araştırmaları
Yapan Tek Firmayız!

Kullandığımız Araştırma Yöntemleri

Kalitatif Yöntemler

Etnografik Çalışma

Antropolojik bir yaklaşım olan etnografi, “kültür ve günlük hayatın anlamına” odaklı bir araştırma yöntemidir. Özellikle hastalar ile gerçekleştirilen bu araştırma yönteminde hastaların günlük hayatlarındaki rutinleri, tedavi süreçleri gözlemlenmektedir. Böylece tedavilerindeki eksik kalan hususları keşfederek ihtiyaç noktalarını belirlediğimiz bir araştırma yöntemidir.

Derinlemesine Görüşme

Bir kişiye çeşitli konularla ilgili soruların sorulduğu mülakatlar derinlemesine görüşme olarak adlandırılır. Bu görüşmelerde katılımcının verdiği cevaplar kadar davranışları, mimikleri ve tutumları da büyük önem taşır ve bu tür görüşmelerde, katılımcının mesele ile ilgili görüşleri, anıları, hisleri ve çözüm önerileri ele alınır.

Focus Group

Focus grup çalışması, kalitatif araştırma yöntemlerinin en sık kullanılanlarından biridir. 6 kişilik grupların bir araya gelerek, bir moderatör başkanlığında araştırma konusuyla ilgili 1-1,5 saat kadar konuşmalarını içeren bir araştırma/veri toplama yöntemidir. Medikal alanda hem sağlık çalışanlarıyla hem de hastalar ile gerçekleştirilerek tedavilerle ilgili derinlemesine görüşlerin alındığı bir yöntemdir.

Medya Analiz

Kitlenin ilgisinin yoğunlaştığı medya platformlarının analiz edilmesi ve dataların değerlendirilmesi yöntemidir.

Kantitatif Yöntemler

PAPI (Pen and Paper Interview) 

PAPI (Pen and Paper Interview) 

Görüşmeci (anketör) ve katılımcı arasında kağıt üzerine basılmış soru formu kullanılarak, yüz yüze, katılımcının iş yerinde, evinde vb gerçekleştirilen görüşmelerdir. 

CATI (Computer Aided Telephone Interview)

Katılımcılar telefon ile aranarak, bilgisayar destekli bir şekilde soru formu uygulamasıyla gerçekleştirilen görüşmelerdir. CATI çalışmaları zaman açısından fayda sağlamasının yanı sıra periferdeki hedef kitlelere ulaşılmasında da avantaj sağlamaktadır.

CAWI (Computer Aided Web Interview)

Bu veri toplama tekniği ile bilgisayar desteği ile gerçekleşen web araştırmaları, görüşmeleri yapılır. Görüşmeci bu yöntemde web üzerinden adına tanımlanan anketi herhangi bir kişi yardımı olmadan sadece kendisi yapmaktadır.

CAPI (Computer Aided Personal Interview)

Kantitatif araştırma yöntemi olan CAPI, anket yöntemlerinden bilgisayar desteği ile gerçekleşen ve yüz yüze yapılan anket anlamına gelir. CAPI anket yöntemi veri toplama noktasında geleneksel ve uğraştırıcı yöntemler yerine, bilgisayar destekli olmasından ötürü hem hız hem de kolaylık sağlamaktadır.

Araştırma Yaptığımız Hedef Kitleler